FACEBOOK
FACEBOOK

Hersendood

Hersendood betekent de onomkeerbare beschadiging van de hersenen
De diagnose hersendood wordt gesteld op basis van een geheel van klinische factoren en indien nodig bijkomende onderzoeken.

Hersendood wordt veroorzaakt door een hersenoedeem waardoor alle bloedcirculatie in de hersenen stopt. Dit kan diverse oorzaken hebben :

– cerebrovasculaire accidenten (CVA)
– slecht behandelde arteriële hypertensie (hoge bloeddruk)
– hersenletsels (val, verkeersongeval,…)
– cerebrale anoxie (tekort aan zuurstof in de hersenen)

De oorzaak van de hersendood moet duidelijk geïdentificeerd zijn voordat de diagnose definitief kan worden vastgesteld.

De Belgische wet eist dat diagnose van hersendood wordt vastgesteld door drie artsen, die volledig onafhankelijk zijn van het transplantatieteam en die gebruikmaken van de recentste medische kennis om het overlijden vast te stellen.

De artsen zullen de andere organen dan de hersenen kunstmatig in leven houden met specifieke apparatuur:

– de ademhaling wordt ondersteund en de borstkas wordt door een beademingstoestel in beweging gehouden
– de bloeddruk en het hartritme worden door geneesmiddelen en perfusies op peil gehouden
– de huidskleur blijft roze
– de lichaamstemperatuur wordt op 37° gehouden, het lichaam blijft warm

De meeste families zijn niet vertrouwd met dit aspect van de dood. Het medische team spreekt over het overlijden terwijl de gestorven persoon nog levend lijkt door de roze kleur, de normale lichaamstemperatuur en het hart dat dankzij de apparatuur blijft kloppen.

Links: Normaal angiogram van de hersenen met bloeddoorstroming

RechtsAngiogram van de hersenen zonder bloeddoorstroming zoals bij hersendode patiënten

Onze video campagnes