FACEBOOK
FACEBOOK

Donorregistratie

 

Waarom donorregistratie?

50 jaar geleden had het niet meer werken van hart, longen, nieren .. onvermijdelijk de dood tot gevolg. Orgaantransplantatie kan de dag van vandaag soelaas geven.  Om een orgaan te transplanteren is er echter een vervang- orgaan nodig. Orgaandonatie is de oplossing hiervoor. Maar ieder jaar sterven er in Belgie nog steeds meer dan 100 mensen die op de wachtlijst staan door het gebrek aan organen. Vandaag tekenen voor orgaandonatie helpt dit probleem op te lossen.

Indien u bij leven geen keuze maakt omtrent orgaandonatie gaan artsen uw nabestaanden contacteren, in tijden van rouw en verlies, met de vraag wat U gewild zou hebben. Het is belangrijk om even na te denken over uw keuze en die van familieleden. We moedigen dan ook iedereen aan om correcte informatie te verschaffen, je te informeren, erover te praten met je familie/gezin/vrienden en dan ook effectief je keuze vast te leggen.

Voorwaarden

Als u in het bevolkingsregister bent ingeschreven (of minstens 6 maanden in het vreemdelingenregister), dan bent u automatisch een potentiële donor, tenzij:

– u dit uitdrukkelijk heeft geweigerd tijdens uw leven 
– of als uw naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de donatie verzetten. 

Om er zeker van te zijn dat uw wil gerespecteerd word, is het best dat u een wilsverklaring laat registreren: de ‘verklaring donatie menselijk lichaamsmateriaal’.  

– Ook bekwame minderjarigen (vanaf 12 jaar) kunnen een wilsverklaring afleggen. 

– De ouders of voogd van minderjarigen die niet bekwaam zijn, kunnen voor de minderjarige enkel verzet tegen donatie aantekenen. 

– Een meerderjarige die niet bekwaam is, kan enkel verzet laten uitdrukken door zijn wettelijke vertegenwoordiger of voorlopige bewindvoerder (of naaste verwant als er geen vertegenwoordiger of bewindvoerder is aangesteld).

Procedure  

In de ‘verklaring donatie menselijk lichaamsmateriaal’ staan 4 beslissingen waar u uitdrukkelijk toestemming voor kunt geven, waar u zich tegen kunt verzetten of waarvoor u een eerdere wilsverklaring kunt intrekken: 

– donatie van organen voor transplantatie 

– donatie van weefsels en cellen voor transplantatie 

– donatie van organen, weefsels en cellen voor de vervaardiging van geneesmiddelen 

– donatie van organen, weefsels en cellen voor wetenschappelijk onderzoek. 

U kunt uw wilsverklaring registreren  

– bij de huisarts 

– bij uw gemeente (op de dienst bevolking – donorregistratie formulier)

– via de elektronische zelfregistratie op www.mijngezondheid.be (opent in nieuw venster). Elektronische zelfregistratie is niet beschikbaar voor minderjarigen en personen die niet in staat zijn hun wil uit te drukken.

Onze video campagnes