FACEBOOK
FACEBOOK

Het geschikte orgaan vinden

Human organ for transplant
Voor het toewijzen van een orgaan bestaan verschillende criteria. In eerste instantie is net als bij het geven van bloed de bloedgroep belangrijk. Bij sommige organen zoals de nieren speelt ook het weefseltype een belangrijke rol. Dan is er de medische dringendheid van de ingreep en de wachttijd die men al achter de rug heeft. Hoe dringender de toestand van de patiënt en hoe langer men al wacht, hoe hoger men op de wachtlijst terecht komt.

Ook de geografische afstand tussen donor en ontvanger is belangrijk. Snelheid is immers van cruciaal belang: na de dood van een donor heeft men maar enkele uren tijd om een orgaan te transplanteren. Hoe langer een orgaan zich buiten het lichaam bevindt, hoe meer schade het oploopt. Bij sommige organen zoals de longen speelt ook de grootte een rol. Longen van een groot persoon kan men niet inplanten bij een kleiner persoon en omgekeerd.

Ook met de leeftijd wordt soms rekening gehouden. Men kan tot op hoge leeftijd organen doneren, maar men zal geen 60 – jarig hart schenken aan iemand die veel jonger is.

Voor mensen die een nieuwe lever nodig hebben ten gevolge van een alcoholprobleem gelden twee bijkomende voorwaarden: ze moeten minstens zes maanden alcoholvrij zijn alvorens ze op de wachtlijst komen en ze moeten een psychologische evaluatie doorlopen. Als de kans groot is dat de patiënt zal hervallen in het alcoholgebruik, komt deze niet in aanmerking voor een transplantatie.

Gelijkaardige eisen worden gesteld aan rokers die een transplantatie nodig hebben. Rokers moeten minstens een jaar rookvrij zijn en verplicht ook rookvrij blijven. Hervalt men na de transplantatie toch, dan is er geen tweede kans.

Deze eisen worden immers ook vaak gesteld bij andere zware chirurgische ingrepen.

Kan een familielid niet helpen?

In België zijn de meeste donororganen afkomstig van niet – levende donoren. Maar door het grote tekort en door de medische vooruitgang, komt het steeds meer voor dat iemand bij leven een orgaan of een deel van een orgaan afstaat aan een ziek familielid, partner of goede vriend.

Het gaat dan uiteraard om organen die niet van levensbelang zijn voor de donor zoals bijvoorbeeld één nier of een stuk lever. Het is jammer genoeg niet voldoende dat een familielid bereid is om een orgaan te schenken.

De bloedgroepen van de donor en ontvanger moeten compatibel zijn. De gezonde donor wordt bij de ingreep met een aantal risico’s geconfronteerd. Er kan een infectie of bloeding optreden en het orgaan waarvan een segment wordt weggehaald kan worden beschadigd. Naast een grondig medisch onderzoek dringt ook een diepgaand gesprek zich op. Het is belangrijk dat de kandidaat – donor voldoende wordt voorgelicht over de operatie en niet onder emotionele of financiële druk staat om een orgaan af te staan.

Onze video campagnes