FACEBOOK
FACEBOOK

DONOR WORDEN

maart 13, 2021

In principe is iedereen een mogelijke orgaandonor. De Belgische wet gaat uit van de ‘veronderstelde toestemming’: als je geen keuze liet registreren, dan gaat men ervan uit dat je toestemming geeft. Maar niet iedereen wil orgaandonor zijn, daarom is het mogelijk geworden om te laten registreren of je wel of niet donor wil zijn.  Wat gebeurt er als je overlijdt en je komt in aanmerking als orgaandonor:

Je kan je officieel laten registreren in het Register van orgaandonoren op 3 manieren:

Je kunt je registratie op elk moment terug wijzigen, daarvoor geldt dezelfde procedure als toen je voor het eerst koos.

Levende donatie

De meeste donororganen komen van overleden donoren. Bij sommige organen is ook levende donatie mogelijk. Het gaat dan over een nier of een deel van de lever. Iemand kan verder leven met één van zijn twee nieren of met een stuk lever.  Donatie bij leven krijgt de laatste jaren meer aandacht en komt ook vaker voor. Daar zijn enkele redenen voor:  Het wegnemen van organen heeft men nu volledig onder de knie. De ingreep is minder risicovol geworden omdat de medische kennis en vaardigheden groeiden. Het tekort aan donororganen van overleden personen dwingt ons soms om de medewerking van levende personen te vragen.

Bij levende donatie ondergaat de donor een operatie. Medische risico’s zijn daarbij onvermijdelijk. Uiteraard heeft donatie bij leven voordelen, maar de risico’s voor de donor minimaliseren, zou niet correct zijn. Er is een register van alle donoren en ontvangers die betrokken zijn bij een donatie bij leven. Zo kan men later precies nagaan of er bij donor of ontvanger complicaties waren naar aanleiding van de donatie.

Onze video campagnes